TENZA energo
Realizujeme vaše představy

O nás

Zabýváme se správou a provozem tepelných hospodářství podle platných norem, vyhlášek a nařízení o provozu tepelných zařízení. Naše společnost TENZA Energo s.r.o. vznikla jako samostatný právní subjekt s účinností od 1. 1. 2017 realizací projektu rozdělení odštěpení sloučením společnosti TENZA, a.s. Aktivity spojené s vlastním provozováním energetických zařízení a tepelných hospodářství však sahají už do roku 2002, kdy jsme v rámci společnosti ZATEP s.r.o. začali provozovat první tepelné hospodářství ve městě Oslavany. V současnosti řešíme kromě Oslavan provoz tepelných hospodářství i ve městech Brtnice, Planá u Mariánských Lázní a v Kopřivnici.

Prostřednictvím společnosti TENZA facility, s.r.o. se rovněž zabýváme dodávkami tepla, výrobou a dodávkami chladu a upraveného vzduchu pro administrativní centrum TITANIUM v Brně. Společnost TENZA Facility, s.r.o. je současně vlastníkem technologického zařízení.

Pro maximální možnou účinnost provozovaných soustav hledáme vždy nejmodernější technologické postupy tak, aby splňovaly investiční i provozní podmínky. Vždy se snažíme optimalizovat provoz při dosažení vysokých účinností výroby a rozvodu tepla a minimalizaci provozních a režijních nákladů. Všechny tyto skutečnosti se pak kladně promítají do výsledné ceny tepla pro odběratele.

Jsme držitelem:

  • Licence pro výrobu tepelné energie
  • Licence pro rozvod tepelné energie
  • Koncese pro výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Jsme držitelem obchodních podílů ve společnostech:

  • ZATEP s.r.o. – 50% podíl
  • TEPLO Kopřivnice s.r.o. – 49,5 %
  • TENZA facility, s.r.o. – 50 %