TENZA energo
Realizujeme vaše představy

Nabízíme

Pro státní správu, samosprávu, nemocnice, školy i soukromé subjekty nabízíme spolupráci v oblasti provozování tepelných hospodářství v podobě založení společného podniku, odkupu majetkového podílu či pronájmu. Využijte našich letitých zkušeností a know-how s provozem a údržbou soustav tepelného zásobování, přenechejte své starosti našim specialistům a získejte tak řadu výhod ke spokojenosti nejen Vaší, ale i Vašich klientů, zákazníků a odběratelů. Garantujeme Vám spolehlivost, kvalitu a dodržení technických parametrů dodávek tepelné energie při minimálních provozních nákladech.

Odborně posoudíme stávající stav Vašeho tepelného hospodářství, navrhneme varianty možných řešení včetně ekonomického posouzení a způsobu financování. Naše služby zahrnují i tvorbu projektové dokumentace včetně zajištění potřebných povolení, samotnou realizaci i následné provozování. Dokonalá znalost realizované soustavy nám umožňuje zajistit optimální provoz při dosažení vysokých účinností výroby a rozvodu tepla a minimalizaci provozních a režijních nákladů.

Dále nabízíme využití výhod kombinované výroby tepla a elektrické energie, a to zvýšení výnosů z Vašeho tepelného hospodářství bez nutnosti vlastních investic instalací kogenerační jednotky. Zařídíme instalaci včetně veškerých obslužných zařízení a stavebních úprav ve Vašem tepelném zdroji na vlastní náklady i následné provozování včetně servisu.