TENZA energo
Realizujeme vaše představy

Aktivity

Stojíme za provozem tepelných hospodářství ve městech Oslavany, Brtnice, Planá u Mariánských Lázní a Kopřivnice. Zpracováváme kalkulace cen energií v souladu s pravidly ERU a postupujeme podle Energetického zákona. Provádíme roční vyúčtování nákladů na tepelnou energii, pravidelná hlášení na orgány státní správy např. FÚ, OTE, ERU, SEI, MPO, ČSÚ aj. Sjednáváme ceny vstupních paliv a energií, aby byla cena pro konečného uživatele co možná nejvýhodnější. Zajišťujeme opravy, revize a servis tepelných hospodářství tak, aby byly zajištěny spolehlivé dodávky tepelné energie odběratelům.

TEPELNÁ HOSPODÁŘSTVÍ:

Planá u Mariánských Lázní
Rekonstrukce a od roku 2007 následné provozování systému CZT. Předmětem provozování je kotelna na biomasu s celkovým jmenovitým výkonem 4,8 MW (kotel na dřevní štěpku 1,7 MW, kotel na obilnou slámu 1,7 MW a kotel na zemní plyn 1,4 MW) a teplovodní rozvody v délce 1,69 km.
V roce 2006 byl realizován projekt přestavby výtopny, která zásobuje více než polovinu místních domácností. Původní dva kotle na uhlí byly nahrazeny dvěma kotli na spalování biomasy (dřevní štěpky a slámy), třetí plynový kotel byl zachován a rekonstruován. Projekt získal ocenění „PROJEKT ROKU 2006“ v systémech dálkového vytápění a chlazení.

Brtnice
Vybudování a od roku 2004 následné provozování systému CZT. Předmětem provozování je plynová kotelna o celkovém jmenovitém výkonu 1,95 MW (2x plynový kotel 0,8 MW + 1x plynový kotel 0,35 MW) a teplovodní rozvody v délce 0,77 km včetně 11 domovních předávacích stanic.
Před rokem 2004 byly v Brtnici samostatné kotelny s nízkou účinností a vysokými ztrátami v rozvodech tepla a teplé užitkové vody. Po roční zkušenosti s jejich provozem a ekonomickém vyhodnocení byla navržena modernizace celého systému. Z původních tří nevyhovujících kotelen na plyn byla ponechána jediná, která byla schopná po rekonstrukci pokrýt kapacity zrušených kotelen. Současně byly vybudovány nové rozvody tepla, zásobující obytné domy a místní základní i mateřskou školu.
V objektu byla instalována kogenerační jednotka, která příznivě ovlivňuje cenu tepla pro konečné spotřebitele.

Oslavany
Vybudování a od roku 2002 následné provozování systému CZT. Předmětem provozování je plynová kotelna o celkovém jmenovitém výkonu 2,5 MW (2x plynový kotel 1,25 MW) a teplovodní rozvody v délce 1,5 km včetně 24 domovních předávacích stanic.
Teplofikaci města Oslavany jsme realizovali v roce 2002, kdy byl dosavadní nevyhovující parní systém vytápění nahrazen novou moderní soustavou z předizolovaného potrubí. Předmětem generální dodávky byla nová centrální plynová teplovodní kotelna v budově základní školy, nová teplovodní soustava z předizolovaného potrubí a modernizace domovních předávacích stanic.
V blízkosti kotelny byla instalována kogenerační jednotka, která příznivě ovlivňuje cenu tepla pro konečné spotřebitele.

Kopřivnice
Spoluprovozování systému CZT od roku 2011. Předmětem spoluprovozování jsou teplovodní rozvody v délce 16 km včetně 178 domovních předávacích stanic.
V roce 2014 byl realizován rozsáhlý projekt Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice, který přispěl ke zkvalitnění dodávek tepla a ke stabilizaci ceny tepla pro konečné uživatele. Projekt zahrnoval modernizaci teplovodních rozvodů, napojení stávajících rozvodů, instalaci objektových předávacích stanic a nový systém měření a regulace soustavy včetně napojení na centrální dispečink.

Brno – administrativní centrum TITANIUM

Vybudování v roce 2013 a od roku 2014 následné spoluprovozování zařízení na dodávky upraveného vzduchu, výrobu tepla a chladu. Předmětem provozování v administrativním centru TITANIUM v Brně je zařízení pro výrobu chladu kompresorovou metodou o celkovém výkonu 2,2 MW,  výměníkových stanic pro dodávky tepelné energie a vzduchotechnického zařízení, zahrnující vzduchotechnické jednotky s rekuperací a potrubní rozvody.